Hur fungerar det?

Hantverkarna har egna bilar och verktyg, men större maskiner och byggställningar hyr de på Cramo. De kan i olika omfattning hjälpa dig med materialinköp och bortforsling av byggavfall till ÅVC. Deras språkkunskaper varierar. Vissa pratar svenska, men det vanligaste är att man får förlita sig till engelska. Vi på Fixa Ditt Hus hjälper till med att översätta skriftliga dokument såsom: projektspecifikationer, offerter och avtal. Vi kan även vara behjälpliga med att tolka per telefon om det är något som är svårt att förklara.

 

Vem är ansvarig?

Vi på Fixa Ditt Hus är endast en förmedling av tjeckiska hantverkare. De är varken anställda hos oss eller uthyrda av hos. Avtalet är mellan dig som kund och hantverkaren som entreprenör. Detta är viktigt att du förstår. För hantverkaren är det en självklarhet att de är ansvariga och det motiverar dem att utföra ett bra arbete. Fixa Ditt Hus har ett skriftligt samarbetsavtal med samtliga hantverkare där det framgår hur de ska agera och vad som förväntas av dem. Hantverkare som bryter mot avtalet upphör vi att samarbeta med. De får när de vill ta egna uppdrag. Vi är fullt medvetna om att duktiga och seriösa hantverkare är vår bästa marknadsföring. Idag utgör gamla kunder nästa hälften av alla inkommande projekt. Tyvärr händer det ibland att det uppstår reklamationer. Det är helt normalt. Det är hantverkarens ansvar att lösa dessa och det måste de göra. Det vet det om.

 

Referenser

Samtliga hantverkare kan visa upp referenser från tidigare utförda projekt. De som har varit verksamma i Sverige i fem år har givetvis mer än de som bara har varit här i ett år.