ROT-avdraget

ROT står för reparation/underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Grundregeln är att du ska bo i staden där arbetet har utförts eller ha det som fritidsbostad. Det krävs att du äger bostaden.

ROT-avdraget medges med 50% av arbetskostnaden och är begränsat till 50 000 kr per person och kalenderår. Det innebär att om två personer tillsammans äger en villa så kan de renovera för 200 000 kr och då endast betala 100 000 kr. Detta gäller endast arbetskostnaden. Ej material, milersättning eller maskinhyra. Om du är osäker på hur det fungerar kan du kontakta oss eller gå in och läsa mer på Skatteverkets hemsida.

För att hantverkaren ska kunna lämna ROT-avdraget direkt på fakturan behöver vi följande uppgifter:

  • Köparens personnummer
  • Fastighetsbeteckningen vid arbete i villa
  • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer vid arbete i bostadsrätt
  • Lägenhetens nummer vid arbete i bostadsrätt