Priser

Det är många som ringer eller skriver och undrar vad deras projekt kommer att kosta. Att lämna ett pris utan att ha sett projektet är svårt. Därför vill vi alltid att hantverkarna ska få komma och titta. Detta besök är gratis. Är det ett mindre projekt så får du en offert direkt och om det är lite mer omfattande kommer du att får en skriftlig offert per e-post. 90% av projekten utförs till fastpris. Hantverkarnas kalkyl är baserad på en timdebitering på 220-260 kr eller ca 2000 kr/dag (inklusive moms före ROT-avdrag). Som kund betalar du 50% detta direkt efter avslutat projekt genom insättning på deras svenska bankkonto. Resterande 50% får hantverkaren ut från Skatteverket efter 3-4 veckor. Detta är under förutsättning att du har rätt till ROT-avdrag.